معرفی یک کتاب – روزی که صداها را دیدم

در یکی از پست های قبلی کتابی به نام بازگشت به منزل آخر از دکتر مجید میرزاوزیری معرفی شد.

کتاب بعدی دکتر مجید میرزاوزیری به نام روزی که صداها را دیدم در سال ۱۳۸۴ منتشر شد .

داستان این کتاب (یا حقیقت ) شرح وقایع زندگی مادر ایشان است.در دیباچه ی کتاب آمده است : کسانی که کتاب های قبلی مرا خوانده بودند می پرسیدند چرا رویداد معجزه آسای زندگی مادرم را نمی نویسم ومن پاسخی بر اصرار آنها نداشتم.
کودکی ، سرخ آبی ،آخرین ماه تابستان ، طوطی ، ذره، بازگشت به منزل آخر و ردپای معجزه هفت بخش این کتاب می باشند.

ادامه ی مطلب