بازگشت به منزل آخر

هنگامی که پیرمرد به دنیا آمد هشتاد و دو سال و پنج روز داشت و او را در پارچه ای سپید پیچیده بودند.

معرفی یک کتاب : بازگشت به منزل آخر
نویسنده : مجید میرزاوزیری(۱۳۸۳)

اولین چیزی که با باز کردن کتاب توجه شما را جلب می کند پارادوکس تابلو (در اینجا پارادوکس کتاب) می باشد .وقتی به فهرست کتاب می رسید بیشتر به موضوع کتاب پی خواهید برد( عدم و وجود) .
آنچه در داستان بازگشت به منزل آخر می خوانیم مباحثی از ریاضیات موسوم به پارادوکس می باشد . در این کتاب  و در قالب یک داستان شما با مفهوم پارادوکس، پارادوکس لامپ تامپسون، پارادوکس دروغگو، پارادوکس سقراط، پارادوکس فهرست و پارادوکس اسمارانداچ آشنا می شوید .

ادامه ی مطلب