مدرسه نامریی !

«مدرسه نامریی٬ مدرسه ای است درون مدرسه رسمی که در آن تعلیم و تربیت جریان دارد ولی دارای ویژگی های آشکار و بارزی نیست .»

پدری برای صحبت در مورد مسایل جنسی و به خیال خود آگاه کردن فرزندش به اتاقش وارد می شود و می گوید : خوب وقت آن رسیده است تا در مورد مسایل جنسی با هم صحبت کنیم .

فرزند هم به سرعت جواب می دهد : خوب ! از کجا شروع کنم !

نوجوانان بنا بر سنی که در آن قرار دارند میل زیادی به تبادل اطلاعات دارند و از این تبادل اطلاعات برای کسب جایگاه قوی تری در بین گروه دوستان استفاده می کنند. آنها در وقت آزاد خود در مدرسه اطلاعات خود را به رخ دوستان می کشند و این گونه هم نقش معلم را بازی می کنند و هم دانش آموز  ؛

از آنجا که در این تبادل ٬ اطلاعات هم کوتاه هستند و هم اصراری برای یادگیری آنها نیست و هم نیاز به تمرین ندارند و مهمتر اینکه توسط دوستان ارایه می شوند به سرعت به خاطر سپرده می شوند.

این دانش آموزان در واقع مدرسه نامریی در مدرسه خود تشکیل می دهند .  ادامه ی مطلب

مصاحبه با یک ریاضیدان

مجید میرزاوزیری

تاریخ تولد : اسفند ۱۳۵۰
محل تولد : تهران
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا ریاضی در رشته آنالیز تابعی
وضعیت فعلی : دانشیار گروه ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
کتاب های داستانی:
باذره تا بی نهایت ،بازگشت به منزل آخر، روزی که صداها را دیدم، مثلث، کهکشان ستاره های دریایی، ۳۱۱، سرنوشت پدرم ، عقربه ثانیه شمار، حافظه استا د، اشتباه سوزنبان ، قتل در فانوس دریایی ، قلب در نگاه
کتاب های علمی :
فضاهای متریک با طعم توپولوژی- اصول نظریه اعداد- شمردنی ها را بشمار(ریاضیات گسسته) – آنالیز ریاضی(درس و مسئله) – منطق ،مجموعه ها ، اعداد

ادامه ی مطلب