مدرسه نامریی !

«مدرسه نامریی٬ مدرسه ای است درون مدرسه رسمی که در آن تعلیم و تربیت جریان دارد ولی دارای ویژگی های آشکار و بارزی نیست .»

پدری برای صحبت در مورد مسایل جنسی و به خیال خود آگاه کردن فرزندش به اتاقش وارد می شود و می گوید : خوب وقت آن رسیده است تا در مورد مسایل جنسی با هم صحبت کنیم .

فرزند هم به سرعت جواب می دهد : خوب ! از کجا شروع کنم !

نوجوانان بنا بر سنی که در آن قرار دارند میل زیادی به تبادل اطلاعات دارند و از این تبادل اطلاعات برای کسب جایگاه قوی تری در بین گروه دوستان استفاده می کنند. آنها در وقت آزاد خود در مدرسه اطلاعات خود را به رخ دوستان می کشند و این گونه هم نقش معلم را بازی می کنند و هم دانش آموز  ؛

از آنجا که در این تبادل ٬ اطلاعات هم کوتاه هستند و هم اصراری برای یادگیری آنها نیست و هم نیاز به تمرین ندارند و مهمتر اینکه توسط دوستان ارایه می شوند به سرعت به خاطر سپرده می شوند.

این دانش آموزان در واقع مدرسه نامریی در مدرسه خود تشکیل می دهند . 

مدرسه نامریی مزایا و معایبی دارد . می توان در آن مداخله کرد و مسیر آن را تغییر داد .

در اینجا می توانید مقاله ای از دکتر علی اصغر احمدی در همین زمینه مطالعه کنید. ضمنا کتابی با همین نام از دکتر احمدی چاپ شده است .

یک فایل پاوروینت برای آشنایی با ویژگی های مدرسه نامریی را از اینجا دریافت کنید.

 

پاسخ دهید

*