وقتی هنرمندان، ریاضیدان می شوند.

به قول “هاردی” هم ریاضیدان و هم نقاش، نقش پرداز هستند، هر دو می توانند اندیشه های ناب را منعکس کنند. هنرمندان زیادی در طرح های خود از موضوعات مختلف ریاضی الهام می گیرند. یکی از این هنرمندان مل بوچنر (Mel Bochner) ، هنرمند معاصر اهل آمریکا است.

مجله ریاضیات دانشگاهی (The College Mathematics Journal) از انجمن ریاضیات امریکا در شماره ماه ژانویه خود ، تصویر روی جلد را به عکس زیر اختصاص داده است:

ادامه ی مطلب

فعالیت شماره۱: پوششی برای یک مربع

طرح پوشش ۱:

جدول مربع شکلی به ضلع ۷ سانتی متر را در نظر بگیرید.

آیا می توانید این جدول را به کمک دومینوهای ۲×۱( به طور کلی مستطیل هایی به طول ۲ و عرض یک) بپوشانید (دومینو ها نباید روی هم قرار بگیرند یا از جدول خارج شوند)خوب ، مسلما جواب منفی خواهد بود ، در واقع ۴۹ خانه داریم که یکی از آنها اضافی می باشد. ادامه ی مطلب

معرفی کتاب : ریاضی برای همه بچه ها

عنوان کتاب : ریاضی برای همه بچه ها ؛ فعالیت های ساده که یادگیری ریاضی را سرگرم کننده و شاد می‌کند.
نویسنده : جانیس وان کلیف
مترجم : محمد الزمان بدیعی
انتشارات مدرسه ؛ ۱۳۸۷

کتاب ریاضی برای همه ی بچه ها در ۴ فصل مفاهیم پایه ، اندازه گیری ، نمودارها و هندسه ترجمه شده است.
در مقدمه این کتاب می خوانیم :

ادامه ی مطلب