کهکشان ستاره‌های دریایی

“یک داور بد مقاله تو را می پذیرد ولی آن را با نظراتش زیبا نخواهد کرد ، اما یک داور خوب ممکن است مقاله را رد کند و در عین حال نظرات صائبی داشته باشد که مقاله ات را دگرگون کند و وقتی نظرات او را اعمال کنی می توانی آن را برای مجله ای معتبر تر ارسال کنی… “

 

” به هر حال یک مقدمه خوب است که قضایای زیبای اثبات شده شما را به کارهای قبلی انجام شده پیوند می دهد و اهمیت کار اصلی شما را در مقاله مشخص می کند…”

 

“هنر ریاضی ورزیدن چیزی فراتر از این هاست . باید با ریاضی زندگی کنید . نه برای کسب نمره ، بلکه برای آن که از زیبایی های آن لذت ببرید . اگر چنین لذتی را در خود نمی بینید ، تزویر است که به ریاضیات بپردازید. او را به حال خود رها سازید . مطمئن باشید که ریاضیات نیز شما را به خود وامی گذارد…”

ادامه ی مطلب