به من بگو چرا ؟ مبنا چیست !

من از مبنا هیچ چیز نمی دانم ! ممکن است به زبان ساده توضیح دهید مبنا چیست ؟ 

اگر این سوال از من پرسیده شود ،در جواب مثل خیلی از معلمان ریاضی به انگشتان دست ها اشاره می کنم . اینکه چگونه انسان از انگشتان برای شمارش اشیا استفاده می کند و چرا ده تا ده تا می شماریم .

و در پایان اینکه اگر به جای ده انگشت ، ۶ انگشتی بودیم شمارش چگونه صورت می گرفت!

مبناهای مختلف شیوه های مختلف شمارش و دسته بندی اعداد را مشخص می کنند .

اما جواب دیگری برای سوال بالا هم هست .

مبناها راه های مختلف بیان کردن اعداد هستند ؛ همانطور که زبان ها، راه های مختلف بیان کردن افکار هستند .

شما از کلمه « پروانه» استفاده می کنید ، در زبان انگلیسی از Butterfly استفاده می کنند . در فرانسه از papillion  و  در زبان اسپانیایی از mariposa کمک می گیریم .

اما همه این ها یک  معنا می دهند فقط نام های مختلفی برای آن هستند .

شما می توانید عدد ۱۱ را در مبنای ده بنویسید یا به صورت ۲۱ در مبنای پنج یا B در مبنای شانزده و همه اینها تعداد معینی را نشان خواهند داد.

گاهی پیش می آید که شما نیاز دارید به زبان دیگر صحبت کنید . زمان هایی هم هستند که شما نیاز خواهید داشت از مبناهای مختلف استفاده کنید، پس باید بدانید چگونه اعداد در مبناهای مختلف را به هم تبدیل کنید  .

خوشبختانه ترجمه( تبدیل) از یک مبنا به مبنای دیگر آسانتر از ترجمه از یک زبان به زبان دیگر است !

——————————————————————————————————-

این تعبیر از مبنا،  از  این سایت ترجمه شده است .

پاسخ دهید

*