اشتراک گذاری یک تجربه : الگوریتم ژنتیک برای مبتدیان – بخش اول

افرادی که دوره (درس ) طراحی الگوریتم را گذرانده اند یا در این زمینه مطالعه داشته اند ، حتما با دسته بندی مسائل آشنا هستند .

به زبان ساده برای بعضی از مسائل الگوریتم های سریعی وجود دارد ، در مقابل مسائلی هم وجود دارند که الگوریتم های دقیق آنها خیلی زمان بر بوده و ممکن است برای رسیدن به جواب حتی چندین سال زمان نیاز داشته باشند .

البته محققان بیکار ننشسته اند و برای یافتن الگوریتم های سریعتر تلاش زیادی کردند ولی یا به بن بست خوردند یا هنوز در حال تلاش هستند و الگوریتم سریعتر را پیدا نکرده اند .

اینجاست که رد پای الگوریتم های اکتشافی پیدا شد ، این الگوریتم ها به جای راه حل دقیق یک راه حل تقریبی خوبی و البته در زمان سریعتر به ما می دهند .

یکی از این الگوریتم ها، الگوریتم ژنتیک است . بهترین راه برای یادگیری الگوریتم ژنتیک حل یک مساله نمونه به کمک آن است.

در ادامه ، در قالب چند پست، قصد دارم تجربه خودم را از آشنایی با الگوریتم های اکتشافی ( در اینجا ژنتیک ) و حل و پیاده سازی راه حل مساله فروشنده دوره گرد به کمک این الگوریتم (البته به زبان ساده ) ارائه کنم .  ادامه ی مطلب