فعالیت شماره ۶ : مربع‌های جادویی

مربع ۳ * ۳ را در نظر بگیرید.
اعداد ۱ تا ۹ را به ترتیب در این مربع قرار می دهیم.

this is a simple square. it is not a magic square

خوب تا اینجای کار مشکل نبود (!!) ، این بار اعداد ۱ تا ۹ را در جدول به گونه ای قرار دهید تا مجموع هر ردیف و هر ستون و هر قطر مربع عدد ثابتی شود ( برابر ۱۵ ) ادامه ی مطلب

فعالیت شماره ۵ :شش ضلعی ها ؛ نظم و ترتیب ، استراتژی ، موقعیت یابی

حتما این بازی برایتان آشنا هست ، صفحه این بازی شبکه ای از شش ضلعی هاست ، به همین دلیل نام HEX را برای این بازی انتخاب کرده اند.
بازی هگز می تواند سایزهای متفاوتی داشته باشد که نوع مرسوم آن ۱۱ * ۱۱ می باشد.( شکل بالا) ادامه ی مطلب