تنگرام : حل مسئله ؛ کار گروهی ؛ وسعت تصور

“در یک افسانه چینی آمده است که روزی ، مردی یک کاشی چینی را شکست ؛ این کاشی ۷ تکه شد ، هنگامی که سعی داشت کاشی را درست کند اشکال متفاوتی و با معنی از این ۷ تکه ساخت .”

تنگرام یک پازل چینی است ، از یک مربع که به ۷ قسمت تقسیم شده است تشکیل می شود ، به این قسمت ها تنز گفته می شود.

شما باید این هفت تکه را در کنار یکدیگر به گونه ای قرار دهید تا طرح خاصی ایجاد شود. ادامه ی مطلب

رمزنگاری در رایانه‌ها

رمز گذاری چیست ؟

به فرآیند به رمز درآوردن داده ها گفته می شود به طوریکه فقط توسط عملیات رمزگشایی صحیح قابل بازیافت باشند .

رمزگذاری و رمزگشایی تکنیک هایی در رمزنگاری هستند

روش های رمزگذاری و رمزگشایی یا الگوریتم های متفاوتی برای این کار وجود دارد .

ادامه ی مطلب

چرا ماتریس ها این طوری ضرب می شوند؟ چرا همانطور که دو ماتریس را جمع می کنیم ، آنها را ضرب نمی کنیم؟

چرا ماتریس ها این طوری ضرب می شوند ؟ چرا همانطور که دو ماتریس را جمع می کنیم ، آنها را ضرب نمی کنیم ؟
ممکن است این سوال برای شما هم مطرح شود ،وقتی از ما خواسته می شود حاصل جمع دو ماتریس را به دست آوریم ، ابتدا توجه می کنیم که هر دو ماتریس هم مرتبه باشند ، حالا برای به دست آوردن حاصل جمع ،کافی است درایه های متناظر را با هم جمع کنیم . به عنوان مثال:


اما چرا برای ضرب دو ماتریس ، به گونه ای دیگر عمل می کنیم ؟

پاسخ این سوال این است که تعاریف متعددی برای ضرب ماتریس ها وجود دارد . روشی که ما برای ضرب ماتریس ها استفاده می کنیم رایج ترین تعریف است . ادامه ی مطلب

مثلث در مربع

آیا می توانید مثلث متساوی الاضلاعی رسم کنید که به راحتی در یک مربع جای بگیرد ، به طوریکه هر یک از سه راس آن با یکی از سه ضلع مربع در تماس باشد.

به نظر شما این مسئله فقط یک جواب دارد  یا به عبارت دیگر آیا فقط یک مثلث از این نوع می توان رسم کرد؟
اگر جواب شما منفی است بزرگترین و کوچکترین مثلثی ،که به صورت بالا می توان در یک مربع رسم کرد چگونه خواهد بود؟

ادامه ی مطلب

فعالیت شماره ۷ : جستجوی معادله

فعالیت جستجوی معادله یا Equation Search یکی از فعالیت های جالب ریاضی است که می تواند برای دانش آموزان در سطوح مختلف مطرح شود.

هدف اصلی این فعالیت ، افزایش ادراک عددی دانش آموزان است که همراه با آن قدم های مثبتی نیز به سمت حوزه جبر برداشته می شود.

ادامه ی مطلب