به من بگو چرا:چرا می گوییم اعداد اول ؟

عدد اول عددی طبیعی بزرگ‌تر از ۱ است که بر هیچ عددی بجز خود و ۱ بخش‌پذیر نباشد. تنها استثنا عدد ۱ است که جزو این اعداد قرار نمی‌گیرد. اگرعددی طبیعی وبزرگ‌تر از ۱ اول نباشد مرکب است.

همه ما با این تعریف آشنا هستیم. اما چرا نام اول را برای این گروه از اعداد انتخاب کرده اند؟

دانش آموزان سوال می پرسند که چرا اعدادی مثل ۲، ۳، ۵و … با نام اعداد اول نام گذاری شده اند. به عبارت دیگر چرا اعداد اول را اعداد اول می نامیم؟

Prime Numbers

عنوان اول برای اعداد اول، از دوره یونان باستان به ما رسیده است.

اقلیدس، ریاضیدان یونانی، بیش از ۲۰۰۰ سال قبل در کتاب هندسه خود با نام اصول (Elements) اعداد اول را به صورت زیر تعریف کرد :

EuclidsDef

که ترجمه تقریبی این عبات به زبان انگلیسی و فارسی در ادامه آمده است :

Prime numbers are that unit alone measured.

 اعداد اول فقط توسط مقدار واحد یک قابل اندازه گیری هستند.

امروزه ما به جای « قابل اندازه گیری » از عبارت « قابل تقسیم بودن » استفاده می کنیم. ایده ساده ای وجود دارد: اعداد اول حاصلضرب سایر اعداد نیستند. ( البته در این تعریف یک را کنار گذاشته ایم. )

اقلیدس در تعریف خود از کلمه prôtos استفاده کرد. فلاسفه یونان باستان از این کلمه برای اشاره به نخستین بودن یا مقدم بودن در ترتیب پیدایش استفاده می کردند. اقلیدس اعتقاد داشت که ابتدا اعداد اول وجود داشته اند و سایر اعداد طبیعی با کمک این اعداد ایجاد شده اند. ( از طریق حاصلضرب) و این اشاره به اول بودن این اعداد دارد.

معادل انگلیسی اعداد اول عبارت Prime Numbers می باشد. اشاره به نخستین بودن در ترتیب پیدایش از معانی استاندارد کلمه های انگلیسی Prime و Primary هست. کلمه انگلیسی Prime از کلمه لاتین Primus گرفته شده است. اما اینکه چرا اقلیدس از prôtos  استفاده کرد ولی در عصر حاضر از کلمه prime استفاده می شود به ترجمه کتاب اصول اقلیدس برمی گردد.

در سال ۱۵۷۰ میلادی سر هنری بلینگسلی که یک تاجر انگلیسی بود برای اولین بار کتاب اصول اقلیدس را به زبان انگلیسی ترجمه کرد و از کلمه Prime به جای prôtos  استفاده کرد. بعدها این کتاب مهمترین ترجمه انگلیسی اصول اقلیدس نامیده شد.

به زبان اقلیدس می توان گفت : تمام اعداد دیگر با اعداد اول قابل اندازه گیری هستند اما اعداد اول فقط با مقدار واحد یک قابل اندازه گیری هستند.پس ما از عبارت اعداد اول استفاده می کنیم چون ریاضیدانان یونان باستان عقیده داشتند این اعداد در ترتیب پیدایش اعداد مقدم بر بقیه اعداد بوده اند و سایر اعداد با داشتن یک دید حاصلضرب قابل ساخت از اعداد اول هستند. 


منبع ترجمه : 

https://primes.utm.edu/notes/faq/WhyCalledPrimes.html

 

 

پاسخ دهید

*