فعالیت شماره ۱۲: اسب شطرنج

در ادامه فعالیت های ریاضی نوبت به سفر اسب شطرنج می رسد .

این فعالیت تفکر نقادانه دانش آموز را رشد داده و زمینه خوبی را برای بازی شطرنج فراهم می کند. سفر اسب شطرنج روش های حل متفاوتی دارد و صفحه این فعالیت می تواند تا یک مربع ۸ *۸ هم گسترش یابد.

یک اسب در بازی شطرنج به روش منحصر به فردی حرکت می کند . به طور معمول دو خانه در یک جهت و سپس یک خانه درمسیر عمود بر مسیر قبلی  ؛ شکل بالا نمونه هایی از حرکت اسب را نشان می دهد.

فعالیت اسب شطرنج فعالیت ساده ای است به این طریق که شما باید با شروع از یک خانه (با حرکت اسب) تمام خانه های صفحه شطرنجی بگذرانید به این شرط که بیش از یک بار در یک خانه قرار نگیرید.

به عنوان یک راهنما می توانید خانه هایی را که در آنها قرار می گیرید به ترتیب با اعداد مشخص کنید  .

صفحه شطرنجی زیر نمونه ای از یک صفحه ۵ * ۵ این فعالیت است . اسب شطرنج ما در خانه ای با شماره یک قرار دارد . به نظر شما محل بعدی قرار گرفتن اسب کدام خانه خواهد بود  .

 

همانطور که ذکر شد این فعالیت روش های حل متفاوتی خواهد داشت یکی از این روش ها را در ادامه می بینید.

 

اگر می خواهید از این فعالیت در کلاس درس استفاده کنید بهترین حالت همین حالت ۵*۵ خواهد بود. حل این معما با ابعاد بالاتر پیچیدگی زیادی دارد، پس بهتر است سراغ ابعاد بالاتر نروید. کاربرگ این فعالیت را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود کاربرگ فعالیت اسب شطرنج

 

پاسخ دهید

*