کاربرگ‌های ریاضی- پایه نهم

توجه :  هر کاربرگ حداکثر در ۲ صفحه تهیه و تنظیم شده است و حداکثر تعداد ده سوال استاندارد در هر کاربرگ قرار داده شده است. در صورتی اشکالی در کاربرگ ها پیدا کردید، عنوان کاربرگ را به همراه اشکال مربوطه در همین صفحه به عنوان نظر درج کنید.

 ۱- کاربرگ درس مجموعه‌ها ( معرفی مجموعه-مچموعه های برابر- اجتماع،اشتراک و تفاضل- احتمال)- لینک کاربرگ اول – لینک کاربرگ دوم

۲- کاربرگ درس اعداد گویا – لینک دانلود

۳- کاربرگ درس اعداد حقیقی- لینک دانلود

۴- کاربرگ درس قدرمطلق- لینک دانلود

۵- کاربرگ ترکیبی درس اعداد حقیقی و قدر مطلق – لینک دانلود

۶- کاربرگ درس هندسه و استدلال – لینک دانلود

۷- کاربرگ درس حجم و مساحت – لینک دانلود

۸- کاربرگ درس توان و ریشه – لینک دانلود

پاسخ دهید

*