فعالیت شماره ۱۵ : بازی با احتمال

مقدمه

احتمال به زبان ساده به شانس وقوع یک حادثه گفته می‌شود. یک تاس را پرتاب می‌کنیم، احتمال اینکه تاس پنج بیاید چقدر است؟
فعالیتی که در ادامه آن را بررسی می‌کنیم، مرتبط با موضوع احتمال است. یک بازی ساده که پیش‌نیازی هم ندارد. پیشنهاد می‌کنم این بازی مهیج را، قبل از شروع درس احتمال امتحان کنید. این بازی از ۵ مرحله تشکیل شده است. اجازه بدهید تا این ۵ مرحله را نام گذاری کنیم. نام هر مرحله یکی از حروف کلمه “ریاضی” خواهد بود. نام هر مرحله را در شکل زیر می‌بینید.

این بازی را می‌توانید با گروه‌ کوچکی از دانش‌آموزان یا گروهی شامل تمام دانش آموزان کلاس انجام دهید.

شیوه بازی

قبل از شروع بازی کاربرگ مربوط به بازی را دانلود کنید و در اختیار دانش آموزان قرار دهید.

دانلود کاربرگ بازی احتمال

برای این بازی به دو تاس معمولی و البته سالم نیاز دارید.( تاس‌هایی که اعداد یک تا شش را دارند)

خوب، هر مرحله از بازی به صورت زیر انجام می‌شود.
از همه دانش‌آموزان خواسته شود تا برای شروع بازی بایستند.
معلم دو تاس را پرتاب می کند.
دانش‌آموزان مجموع اعداد دیده شده روی دو تاس را در ستون همان مرحله یادداشت می کنند.
حالا معلم دوباره باید دو تاس را پرتاب کند، اما قبل از این کار، دانش آموزان باید تصمیم بگیرند که به امتیازی که گرفته اند رضایت بدهند و بنشینند و یا اینکه برای ادامه این مرحله ایستاده باشند. 🙂
احتمالا عده ای از دانش آموزان امتیازات خود در آن مرحله را جمع کنند و بنشینند. عده ای هم همچنان مشتاق امتیازات بیشتر هستند.
در صورتیکه تصمیم بگیرند که بنشینند در هر زمان و در هر مرحله کافی است امتیازات آن مرحله را جمع ببندند و در زیر ستون آن مرحله یادداشت کنند و سپس منتظر بمانند تا آن مرحله کامل شود. وقتی دانش آموزی نشست دیگر اجازه ندارد بلند شود مگر تا شروع مرحله بعد.

معلم مرحله فعلی بازی را با دانش‌آموزانی که ایستاده‌اند ادامه می‌دهد. دو تاس دوباره پرتاب می‌شوند.
در صورتیکه یکی از تاس‌ها عدد یک را نشان دهد، تمام امتیازات آن مرحله دانش‌آموزانی که ایستاده‌اند صفر خواهد شد.( و احتمالا افسوس خواهند خورد که چرا مثل بقیه ننشستند! )
در صورتیکه هر دو تاس عدد یک را نشان دهند، بدشانسی بزرگ اتفاق افتاده است و دانش آموزانی که ایستاده‌اند تمام امتیازات خود را در تمام مراحل از ابتدا تا اینجا از دست می‌دهند.
در صورتیکه عدد یک در تاس‌ها دیده نشود ، دوباره مجموع اعداد تاس ها جمع می‌شود و در ستون آن مرحله نوشته می‌شود. ( و حتما خوشحال می‌شوند که ایستادند و مرحله را ادامه دادند.)

اما هر مرحله کی تمام می‌شود؟
هر مرحله وقتی تمام می شود که یکی از تاس ها ( یا هر دوتا) عدد یک را نشان دهد یا تمام دانش آموزان تصمیم بگیرند که بنشینند و دانش آموز دیگری نباشد تا مسابقه را ادامه دهد.

هدف از این بازی کسب بیشترین امتیاز در پایان پنج مرحله است. وقتی مرحله پنجم تمام شد دانش آموزان باید تمام امتیازهایشان را جمع کنند تا امتیاز نهایی مشخص شود.

اما یک قانون : اگر بار اول در هر مرحله، تاس یک آمد، دوباره تاس ها پرتاب می شود. این یک قانون برای شروع بازی خواهد بود.

پاسخ دهید

*