فعالیت شماره ۱۷ : رنگ‌آمیزی اعداد صحیح

فعالیت شماره ۱۷ با جمع و تفریق اعداد صحیح سر و کار دارد. بعد از تدریس جمع و تفریق اعداد صحیح، می‌توانید کاربرگ این فعالیت را دانلود کنید و در اختیار دانش آموزان قرار دهید.
در کاربرگ این فعالیت بیش از ۱۲۰ عبارت ریاضی از جمع و تفریق اعداد صحیح آورده شده است. هر عبارت در یک مثلث قرار دارد. دانش آموز حاصل هر عبارت را به دست می‌آورد و سپس هر مثلث را با توجه به پاسخ آن رنگ‌آمیزی می کند.


اگر هر عبارت به درستی حل شود ، بعد از رنگ آمیزی، طرح مخفی در کاربرگ نمایان می‌شود. 
کاربرگ این فعالیت را از لینک زیر دانلود کنید.
دانلود کاربرگ فعالیت رنگ‌آمیزی اعداد صحیح

 

پاسخ دهید

*