معمای شماره ۲۰

۱۲ عدد شش رقمی داریم که باید آن‌ها را در جدول زیر قرار دهیم. نصف اعداد (۶ عدد) از چپ به راست و نصف دیگر از بالا به پایین قرار می گیرند. بعد از پر کردن جدول عدد شش رقمی که روی قطر اصلی جدول دیده می شود چند خواهد بود؟

نمایش راه حل

پاسخ دهید

*