مصاحبه با یک ریاضیدان

مجید میرزاوزیری

تاریخ تولد : اسفند ۱۳۵۰
محل تولد : تهران
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا ریاضی در رشته آنالیز تابعی
وضعیت فعلی : دانشیار گروه ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
کتاب های داستانی:
باذره تا بی نهایت ،بازگشت به منزل آخر، روزی که صداها را دیدم، مثلث، کهکشان ستاره های دریایی، ۳۱۱، سرنوشت پدرم ، عقربه ثانیه شمار، حافظه استا د، اشتباه سوزنبان ، قتل در فانوس دریایی ، قلب در نگاه
کتاب های علمی :
فضاهای متریک با طعم توپولوژی- اصول نظریه اعداد- شمردنی ها را بشمار(ریاضیات گسسته) – آنالیز ریاضی(درس و مسئله) – منطق ،مجموعه ها ، اعداد

ادامه ی مطلب