معمای شماره ۵

در زیر یک جدول اعداد می بینید. در هر خانه از این جدول یک عبارت ریاضی قرار دارد.
حل این معما را از خانه “شروع” به صورت زیر آغاز می‌کنیم.
الف- ابتدا حاصل عبارت خانه شروع را پیدا کنید.
ب- دنبال خانه ای بگردید که عبارت موجود در آن با پاسخ شما شروع شده است.
ج- حاصل عبارت آن خانه را به دست آورید و مرحله ب را تکرار کنید.
اگه این کار را همینطور ادامه بدهید در پایان به یک خانه از جدول می‌رسید که عبارتی برای پاسخ آن وجود نخواهد داشت.
آن خانه پاسخ معمای ماست!! 🙂

نمایش راه‌حل


معمای شماره ۴

به عبارات زیر توجه کنید.

 

 

 

 

تصور کنید ماشین حسابی ساده‌ای در اختیار دارید و اعداد هر عبارت بالا را به ترتیب در ماشین حساب وارد می‌کنید. خوب مساله اینجاست که به جای علامت سوال از کدام عمل ریاضی استفاده کنیم که حاصل بیشتر مقدار ممکن شود.

در هر یک از این عبارت ها به جای علامت سوال ، از عمل‌های ریاضی + ، – ، \times یا \div استفاده کنید تا جواب رو به دست بیارین . فقط برای حل هر عبارت دو قانون زیر را رعایت کنید.
۱- در هر عبارت ۴ تا علامت سوال هست و فقط یک بار از هر عمل ریاضی می‌توانید استفاده کنید.
۲- باید عمل‌های ریاضی رو طوری قرار بدین که پاسخ هر عبارت بیشتر مقدار ممکن شود.
راستی قراره اعداد به ترتیب وارد ماشین حساب بشن، پس نگران ترتیب عملیات نباشین!

نمایش راه‌حل

راه حل معمای شماره 4

معمای شماره ۳

در این معما یک جدول داریم که دو ستون دارد.
در ستون پاسخ اعداد ۰ تا ۱۰ دیده می‌شوند. عنوان ستون دوم، عبارت ریاضی می‌باشد. شما باید در هر ردیف از ستون عبارت ریاضی ، یک یا چند عبارت ریاضی بنوسید که حاصل آن برابر جواب مقابل آن ستون باشد. البته شما فقط می توانید در هرعبارت خود از ۴ تا عدد ۴ استفاده کنید و از عملگرهای + ،- ،\times , \div کمک بگیرید. برای راهنمایی بیشتر یکی از ردیف ها پر شده است. بقیه ردیف های جدول را شما کامل کنید.

نکته :ممکن است بیش از یک عبارت به عنوان جواب وجود داشته باشد. 🙂

نمایش راه‌حل

توجه کنید که این معما راه‌حل های متفاوتی دارد. در زیر فقط یک راه حل برای هر مورد آورده شده است.
راه حل معمای شماره 3

معمای شماره ۲

نماد سنتی یین و یانگ یک نماد برمبنای شکل زیر است.  این نماد از سه نیم دایره تشکیل شده است. آیا می‌توانید این شکل طوری به دو قسمت تقسیم کنید که کاملا یکسان باشند؟

نمایش راه‌حل

برای سادگی کار، یک دستگاه مختصات رسم می کنیم. به این ترتیب نیم‌دایره‌ای که باید رسم شود، مشخص می‌شود.
راه‌حل معمای شماره 2

معمای شماره ۱

در شکل زیر، دایره بزرگتر به چهار بخش تقسیم شده است. یک عدد دورقمی در هر بخش قرار دارد که مجموع سه عددی است که در سه گوشه آن بخش قرار دارند. اعدادی که در این دایره‌های کوچک قرار دارند فقط می توانند بین ۱ تا ۹ باشند و در ضمن از هر عدد فقط یک بار استفاده می‌شود. یکی از عددها را برای شروع کار قرار دادیم (عدد ۳ ) . شما بقیه اعداد را پیدا کنید.

مشاهده راه حل

راه‌حل معمای شماره 1