ریاضیات و امنیت – الگوریتم رمزنگاری RSA – قسمت سوم

در مطالب قبلی ، با رمزنگاری و سیستم های رمزنگاری آشنا شدیم .

دو نوع سیستم رمزنگاری متقارن و نامتقارن داریم .الگوریتم رایج برای رمزگذاری نامتقارن RSA می‌باشد.
ایده اولیه الگوریتم RSA بسیار ساده است : ضرب اعداد خیلی ساده ولی تجزیه اعداد بسیار مشکل است.
الگوریتم RSA در ۳ مرحله کار خود انجام می دهد :

۱- ساخت کلید    ۲- رمزگذاری  ۳- رمز گشایی

در مرحله اول الگوریتم RSA شما نیاز به ساخت کلید دارید . کلید عمومی برای رمزگذاری و کلید اختصاصی برای رمزگشایی استفاده می شود.
در ادامه،  مراحل کار RSA را شرح داده و سپس با یک مثال ساده بیشتر با کاربرد آن آشنا خواهیم شد. ادامه ی مطلب

ریاضیات و امنیت – الگوریتم رمزنگاری RSA – قسمت دوم

در پست قبلی، با رمزنگاری و سیستم های رمزنگاری آشنا شدیم .

دو نوع سیستم رمزنگاری متقارن و نامتقارن داریم .الگوریتم رایج برای رمزگذاری نامتقارن RSA می‌باشد. ایده اولیه RSA بسیار ساده به نظر می رسد : ضرب اعداد خیلی ساده است ولی تجزیه اعداد بسیار مشکل است.
الگوریتم RSA در ۳ مرحله کار خود انجام می دهد :

۱- ساخت کلید    ۲- رمزگذاری  ۳- رمز گشایی
در هر سه مرحله ، از قضیه ها و تعاریفی در نظریه اعداد استفاده می شود . قبل از آشنایی با طرز کار این الگوریتم یادآوری این قضایا مفید به نظر می رسد. ادامه ی مطلب

ریاضیات و امنیت – الگوریتم رمزنگاری RSA – قسمت اول

باقیمانده تقسیم  7^{392} بر ۱۱ را به دست آورید ؟

معکوس ۳۷ به پیمانه همنهشتی ۲۰۰ کدام عدد است؟

دو عدد m و n را بیابید که 55m+37n=1 باشد.

بزرگترین عدد اول شناخته شده چیست و چند رقم دارد؟ ادامه ی مطلب