گذشتگان چگونه می شمردند ؟ گذشتگان چگونه اعداد را ثبت می کردند؟ سیستم های عددنویسی

احتمالا اولین بار ، باستان شناسان و انسان شناسان بودند که به ما کمک کردند تا بفهمیم گذشتگان چگونه می شمردند و چگونه اعداد را ثبت می کردند .یافته های آنها نشان داد که اولین راه برای شمارش و ثبت اعداد استفاده از یک نشانه بوده است .

این نشانه می توانست یک سنگریزه باشد ، گره ای بر روی طناب باشد یا شیاری بر روی شاخه درخت.

به تدریج و با پیشرفت تمدن ها ، ثبت اعداد هم شکل پیچیده تری به خود گرفت . سیستم های عددنویسی متفاوتی توسعه یافتند.

۱- عددنویسی مصر باستان ۲- عدد نویسی یونان باستان  ۳-عدد نویسی رومی ها ۴-عدد نویسی مایایی ها ۵- عدد نویسی چینی ها و ژاپنی ها ادامه ی مطلب

به من بگو چرا ؟ مبنا چیست !

من از مبنا هیچ چیز نمی دانم ! ممکن است به زبان ساده توضیح دهید مبنا چیست ؟ 

اگر این سوال از من پرسیده شود ،در جواب مثل خیلی از معلمان ریاضی به انگشتان دست ها اشاره می کنم . اینکه چگونه انسان از انگشتان برای شمارش اشیا استفاده می کند و چرا ده تا ده تا می شماریم .

و در پایان اینکه اگر به جای ده انگشت ، ۶ انگشتی بودیم شمارش چگونه صورت می گرفت!

مبناهای مختلف شیوه های مختلف شمارش و دسته بندی اعداد را مشخص می کنند .

اما جواب دیگری برای سوال بالا هم هست .

مبناها راه های مختلف بیان کردن اعداد هستند ؛ همانطور که زبان ها، راه های مختلف بیان کردن افکار هستند . ادامه ی مطلب