آیا ۱=۰.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ است؟

آیا 0.overline 9 = 1 است؟

در ریاضی، اعداد اعشاری متناوب ساده کسرهای ساده نشدنی هستند که در تجزیه مخرجشان هیچ یک از عوامل اول ۲ و ۵ ظاهر نمی‌شوند. مثلا کسر  frac{5}{3} = 1.66666... = 1.overline 6   یک عدد اعشاری متناوب ساده می باشد.

کسرهای زیر هم مربوط به اعداد اعشاری متناوب ساده هستند.

frac{{13}}{{11}} = 1.181818... = 1.overline {18}

frac{7}{9} = 0.77777... = 0.overline 7

در این نوع نمایش، بلافاصله پس از ممیز یک یا چند رقم تکرار می‌شود  که به آنها دوره گردش می‌گویند. حالا ثابت می کنیم که 0.overline 9 = 1 است.

ادامه ی مطلب

فعالیت شماره ۱۱ : بازی چهار در یک

ممکن است با بازی چهار در یک خط (معادل فارسی عبارت Four In A Line) آشنا باشید.

این بازی یک قانون ساده دارد. شما باید چهار دایره را در یک ردیف،یک ستون یا به صورت قطری بچینید، حریف شما همین هدف را دنبال خواهد کرد اما با حرکات خود اجازه نمی دهد به آسانی برنده شوید و به هدف خود برسید. (خیلی ساده مثل بازی دوز)

خوب بهتر است قبل از هر چیز به این آدرس بروید و این بازی کلاسیک را یک بار انجام دهید. اگر از این بازی ساده لذت بردید بهتر است بدانید که نسخه ای از این بازی با اهداف آموزش ریاضی هم وجود دارد که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت. ادامه ی مطلب