فعالیت شماره ۶ : مربع‌های جادویی

مربع ۳ * ۳ را در نظر بگیرید.
اعداد ۱ تا ۹ را به ترتیب در این مربع قرار می دهیم.

this is a simple square. it is not a magic square

خوب تا اینجای کار مشکل نبود (!!) ، این بار اعداد ۱ تا ۹ را در جدول به گونه ای قرار دهید تا مجموع هر ردیف و هر ستون و هر قطر مربع عدد ثابتی شود ( برابر ۱۵ ) ادامه ی مطلب

فعالیت شماره۴: درس اعداد صحیح

اگر دوست دارید دانش آموز یا فرزندتان تواناهایی خود را در زمینه کار با اعداد صحیح افزایش دهد لازم نیست چندین سطر از جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم های خسته کننده را به او نشان دهید تا حل کند .

بهتر است از یک فعالیت یا بازی هدفمند در این زمینه استفاده کنید . هدف از این فعالیت باید افزایش توانایی های دانش آموز در کار با اعداد صحیح باشد.

فعالیت ریاضی امروز مربوط به درس اعداد صحیح می باشد که چهار عمل اصلی مثل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد صحیح را شامل می شود.  ادامه ی مطلب