بازنگری در حل مسئله ؛ قسمت مظلوم حل مسئله

در کتاب ” چگونه مسئله را حل کنیم” از جرج پولیا می خوانیم :

(( حتی شاگردان بسیار خوب، در آن هنگام که جواب مسئله را یافته و رشته برهان را به وضوح نوشته باشند، کتاب های خود را می بندند و منتظر چیزی دیگر می مانند. با این کار یک مرحله مهم و آموزنده را فراموش کرده اند. )) *

بله ، آنها فراموش می کنند که راه حل خود را بازنگری کنند.

در سطح بالاتری،  تصور کنید در زندگی به مشکلی برمی خورید مثلا یک مشکل مالی ! شما می دانید که مشکل چیست ، آن را ارزیابی می کنید و راه حل های مناسب را روی کاغذ می آورید و در انتها یکی از راه حل ها را انتخاب و اجرا می کنید و تمام …

اگر شما پس از حل مشکل آن را دوباره بررسی نکنید ؛ (اینکه آیا راه حل شما برای مسائل مشابه هم کاربرد دارد یا آیا راه حل های دیگر جواب بهتر به شما نمی دادند ) در آینده و مشکلات بعدی ، کار سختی خواهید داشت.

برگردیم به کلاس درس ؛ چگونه دانش آموزان را تشویق کنیم تا به مرحله بازنگری بیشتر توجه کنند؟

سه راهکار برای ترغیب دانش آموزان به بازنگری عبارتند از :

الف – راه حل های دیگری برای حل مسئله وجود دارند . آنها را پیدا کنید ، بررسی و مقایسه کنید. ادامه ی مطلب